Forsiden    Aktivitet og organisering  
 Gjør det selv-tips    Bildegalleri    Dokumentarkivet    Kontakt  
 
Svartlamonitter

                                   

Svartlamon epost

Leve Svartlamon
Les epost

Oppsett av epost

Søk på svartlamon.org
Soya og mais bedre som øko

Ved Cornell-universitetet i USA har de gjennom de siste 20 årene sammenlignet økologisk og konvensjonell dyrking av mais og søyabønner - to av verdens viktigste matressurser. 
 
David Pimentel, professor ved universitetet konkluderer i tidsskriftet Bioscience nr. 55:7  med at økologisk dyrking av soya og mais har store fordeler. Det gir like stor avkastning som konvensjonell dyrking, men øko-dyrkinga avgir 30 prosent mindre energi og trenger mindre vann, og man unngår kjemisk sprøyting. Studien så på soppaktiviteten i jorda,avlinger, energieffektivitet, kostnader, nitrogenoppsamling og nitratlekkasjer. Økologisk dyrking holder bedre på vannet i jorda, gir mindre jorderosjon, samler opp flere biologiske ressurser og gir bedre jordkvalitet enn konvensjonell dyrking. I tillegg lagrer økologisk jordsmonn mer karbon, sier Pimentel. http://www.news.cornell.edu/stories/July05/organic.farm.vs.other.ssl.html
03.03.2009
Hva skjer
august
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Månedsvisning

 

Boligstiftelsens beboersider

Administrer ditt eget leieforhold  på boligstiftelsens beboersider.

Logg inn i beboersidene
Brukernavn og adgang ordnes av administrasjonen.

 

Drift

Administrative verktøy for boligstiftelsen

Logg inn i drift

 

Flyttekoordi-
neringsgruppa

Oversikter

Logg inn